Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 23 2018

4739 baa7 390
love

October 22 2018

Reposted fromoll oll viairmelin irmelin
Reposted from4777727772 4777727772 viaBrewOfLonging BrewOfLonging
Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko.
— Carlo Ancelotti
Reposted fromwaflova waflova viagdziejestola gdziejestola
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami "Przygoda z owcą"
Reposted fromxalchemic xalchemic viagdziejestola gdziejestola
Ciekawa jestem co mówisz , gdy ktoś pyta o mnie.
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viagdziejestola gdziejestola

October 19 2018

3232 e7ca 390
Reposted fromstylte stylte viablaugranaaa blaugranaaa
7359 06c2 390
Reposted byblaugranaaaatrantamyszkaminnieszpaqusOnly2you
7358 cdae 390
Reposted byblaugranaaapoisonedivylatusekrattyness
7355 ed75 390
Reposted bysusannenueckelbereweresarazationatrantaCattolls503ihearvoicesherrpterodactyllatusek
9635 781d 390
Reposted fromamilak amilak viaszydera szydera
5816 f8e1 390
Reposted fromoll oll viaszydera szydera
Reposted fromshakeme shakeme viagabrielle gabrielle
Nigdy nie zmienisz swojego życia dopóki nie zmienisz czegoś, co codziennie robisz.
— Mike Murdock
Reposted fromxalchemic xalchemic viagabrielle gabrielle

October 18 2018

3238 2c76 390
Reposted fromjiyuuna jiyuuna viaiblameyou iblameyou
Reposted fromsilence89 silence89 viahelenburns helenburns
1813 1fb4 390
Reposted fromseaweed seaweed viagabrielle gabrielle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl