Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 26 2018

3098 0be4 390
Reposted bybakteryjarufousitemize
3097 db6d 390
Reposted byhash hash
Sponsored post
3095 6a2e 390
Reposted byjstrblillumination
2472 ea92 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaoxygenium oxygenium
9520 0371 390
Reposted fromrol rol viaoxygenium oxygenium
0682 968b 390
Reposted fromtitelitury titelitury viaszydera szydera
2488 f6db 390
Reposted fromtwice twice viaOnly2you Only2you

October 23 2018

4739 baa7 390
love

October 22 2018

Reposted fromoll oll viairmelin irmelin
Reposted from4777727772 4777727772 viaBrewOfLonging BrewOfLonging
Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko.
— Carlo Ancelotti
Reposted fromwaflova waflova viagdziejestola gdziejestola
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami "Przygoda z owcą"
Reposted fromxalchemic xalchemic viagdziejestola gdziejestola
Ciekawa jestem co mówisz , gdy ktoś pyta o mnie.
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viagdziejestola gdziejestola

October 19 2018

3232 e7ca 390
Reposted fromstylte stylte viablaugranaaa blaugranaaa
7359 06c2 390
Reposted byblaugranaaaatrantamyszkaminnieszpaqusOnly2you
7358 cdae 390
Reposted byblaugranaaapoisonedivylatusekrattynessvertheer
7355 ed75 390
Reposted bysusannenueckelbereweresarazationatrantaCattolls503ihearvoicesherrpterodactyllatusekjustyoursmilee
9635 781d 390
Reposted fromamilak amilak viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...